Preview Mode Links will not work in preview mode

Har du inte läst den?


Apr 12, 2020

I femte avsnittet tvingas Hedvig möta sin aversion mot litteratur präglad av oklar drömstämning, medan Lydia försöker gå till botten med stackars Franz kärleksliv. Dessutom uppenbarar sig oroväckande paralleller mellan Kafkas historia och vår tids realityserier, och gamla kära teman som skrivkramp, ångest och sjukdom som flykt undan livet dyker upp igen. 

Litteratur:

  • Processen av Franz Kafka
  • Brev till Felice I-II av Franz Kafka
  • Dagböcker av Franz Kafka
  • Kafka - Ett liv av Ernst Pavel

Musik av Linus Lahti.