Preview Mode Links will not work in preview mode

Har du inte läst den?


Apr 12, 2020

I sjätte avsnittet gör Hedvig och Lydia ett avsteg från sin bildningsresa för att diskutera den pågående pandemin, eller rättare sagt dess effekter på att läsa, skriva och tänka. Vad göra när man är utsatt för ett konstant bombardemang av information? Vem vet egentligen något? Hur hade Strindberg hanterat coronaviruset?

Litteratur som omnämns: 

  • "Pesten" av Albert Camus. 

Musik av Linus Lahti.