Preview Mode Links will not work in preview mode

Har du inte läst den?


Jul 3, 2020

I åttonde avsnittet handlar det om en av 1900-talets mest gäckande författare, en mytbildningens mästarinna som skrivit tusentals dagbokssidor om en tillvaro mer urspårad än de flesta kan föreställa sig och sedan gett ut i civilisationsanpassad form. Likt  generationer av tidigare Nin-läsare finner sig Hedvig och Lydia famlande runt frågan om vad som är sant och inte sant, vem hon låg med och inte låg med, och varifrån hon egentligen fick alla stålar. Men varför är det så frestande att recensera hennes utseende och få moralpanik över hennes erotiska utsvävningar? Varför är det så svårt att skilja mellan verk och person? Och ska man kanske betrakta Nin som en orättvist bortglömd föregångare till autofiktionen, ett halvsekel före sin tid? 

Litteratur:

  • Anaïs Nin: Dagbok 1931-1934
  • Anaïs Nin: Henry & June
  • Anaïs Nin: Incest
  • Deirdre Bair: Anaïs Nin - A Biography

Intervju med Anaïs Nin: https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/entretiens-avec-anais-nin-12-parties-1-a-3-1ere-diffusion-22-et-23121969

Musik av Linus Lahti.