Preview Mode Links will not work in preview mode

Har du inte läst den?


May 16, 2023

I det tjugoandra avsnittet av ”Har du inte läst den?” står Virginia Woolfs modernistiska verk Vågorna från 1931 i fokus, en roman som beskrivits som ”så nära poesi man kan komma utan att skriva poesi”. Hedvig har läst originalet med Google translate på högvarv, Lydia har valt översättningens enklare (och, visar det sig, mindre tillfredsställande) väg. Hedvig är begeistrad, Lydia snarast utmattad. Hur stort är egentligen glappet mellan The Waves och Vågorna? Hur ska man läsa den här boken? Var Virginia Woolfs rädsla för att hennes böcker skulle uppfattas som uttryck för galenskap befogad? Dessutom visar det sig att Woolfs biografi är ett veritabelt kaninhål - trillar man ner där är det stor risk att man inte lyckas ta sig upp. 

Litteratur: 

  • The Waves respektive Vågorna av Virginia Woolf, den sistnämnda översatt av Jane Lundblad
  • Virginia Woolf - ett diktarliv av Quentin Bell
  • Virginia Woolf av Hermione Lee

Musik av Linus Lahti