Preview Mode Links will not work in preview mode

Har du inte läst den?

Mar 12, 2024

I det tjugosjätte avsnittet av "Har du inte läst den?" har Hedvigs och Lydias bildningsresa nått fram till en av världslitteraturens giganter - Dante Alighieri. Men istället för det självklara resmålet (Den gudomliga komedin) är det ungdomsverket Vita Nuova som blir föremål för utforskning. Hur ska man...