Preview Mode Links will not work in preview mode

Har du inte läst den?


Feb 4, 2020

I första avsnittet frågar sig Hedvig om Strindberg verkligen hatade kvinnor så mycket, medan Lydia i likhet med författaren lider av hybris. Och är inte En dåres försvarstal något av artonhundratalets autofiktion?   

Litteratur:

  • "En dåres försvarstal” av August Strindberg
  • "August Strindberg” av Olof Lagercrantz
  • "Skaparkriser: Strindbergs Inferno och Dagermans” av Johan Cullberg

 

Musik av Linus Lahti.